Psychoterapie a poradenství

                                            Nabízím konzultace zaměřené na řešení, poradenství a terapii pro dospělé a dospívající                                                                                                                          Možnost homeopatické podpory


Psychoterapie zaměřená na řešení 

Jedná se o psychoterapeutický přístup orientovaný na žádoucí změnu nebo zvládání situace. Možné cesty ke stanovenému
cíli potom klient, jako expert na svůj život, spolu s terapeutem osvětlují pomocí užitečných otázek, aktivováním nalezených zdrojů, dovednosti...


Nabízím tak provázení v bezpečném prostředí cestou ke změně či nové dovednosti, podporu a porozumění během náročného životního období.