Mgr. Ing. Radana Dokulilová

Soukromá psychoterapeutická  praxe   

Psychoterapie a poradenství pro dospělé a dospívající

 „Řešení se nezajímá o to, kde problém vznikl."
                                                         (De Shazer)